Τρίτη, 18 Αυγούστου 2009

whiskey in the jar (X3)As i was going over
The Kork and Kerry mountains
I saw Captain Farrell
And his money he was counting
I first produced my pistol
And then produced my rapier
I said "Stand and deliver
Or the devil he may take you"

Mush a ring dum a doo dum a da
Whack for my daddy'o
Whack for my daddy'o,
there's Whisky in the jar, o

I took all of his money
And it was a pretty penny
I took all of his money and
I brought it home to Molly
She swore that she'd love me
No Never would she leave me
But the devil take that woman
For you know she treat me easy

Mush a ring dum a doo dum a da
Whack for my daddy'o
Whack for my daddy'o, there's
Whisky in the jar, o

Being drunk and weary
I went to Molly's chamber
Taking my Molly with me
And i never knew the danger
For about six or maybe seven
In walked Captain Farrell
I jumped up, fired off my pistols
And i shot him with both barrels

Mush a ring dum a doo dum a da
Whack for my daddy'o
Whack for my daddy'o,
there's Whisky in the jar, o

Now some men like the fishing
And some men like fowling
And some men like to hear
The cannonballs are roaring
Me - I like sleeping
Specially in my Molly's chamber
But here i am in prison,
Here i am with a ball and chain, yeah

Mush a ring dum a doo dum a da

Whack for my daddy'o
Whack for my daddy'o,
there's Whisky in the jar, o

1 σχόλιο:

ΙωάννηςΚ (πρώην ioannisk) είπε...

Μεγάλη κομματάρα και σαν άνδρας μου αρέσει το βίντεο της διασκεύης των Metallica.

Συνολικές προβολές σελίδας