Τρίτη, 28 Ιουλίου 2009

Κίνηση στο facebook...

Φαίνεται ότι κάποιοι οργανώνονται...

http://www.facebook.com/group.php?gid=127648368295&ref=nf

Συνολικές προβολές σελίδας