Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2009

Υπέρ του απορρήτου στις επικοινωνίες μέσω Διαδικτύου η ΑΔΑΕ

Η ΑΔΑΕ τονίζει «όλες οι μορφές επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που πραγματοποιούνται μέσω του Διαδικτύου, αντιμετωπίζονται με ενιαίο τρόπο και από το Σύνταγμα και από τον κοινοτικό νομοθέτη» και υπενθυμίζει ότι η διάταξη περί απορρήτου του άρθρου 19 του Συνάγματος που εγγυάται ότι «το απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλον τρόπο είναι απόλυτα απαραβίαστο» έχει απόλυτο χαρακτήρα και δεν εξαρτάται από την έκδοση εκτελεστικού νόμου.
Όσον αφορά τα blogs, η επιστολή της ΑΔΑΕ αναφέρεται στην ήδη υπάρχουσα ελληνική νομολογία η οποία έχει αποδεχθεί ότι «το ιστολόγιο είναι μέσο επικοινωνίας αορίστου αριθμού προσώπων...» και «... το γεγονός ότι ο κάτοχος-διαχειριστής του ιστολογίου δεν υποχρεούται να χρησιμοποιεί τα αληθινά στοιχεία του αλλά δύναται να εμφανίζεται στους αναγνώστες του χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο ούτως ώστε κανείς από τους επισκεπτόμενους το ιστολόγιό του να μη γνωρίζει την αληθινή του ταυτότητα, δεν αναιρεί τον χαρακτηρισμό του ιστολογίου ως ηλεκτρονικού εντύπου, διότι άλλωστε και στα γραπτά έντυπα παραδοσιακής μορφής είναι συνήθης η αρθρογραφία με ψευδώνυμο». http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1033659&lngDtrID=244

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Συνολικές προβολές σελίδας