Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015

RIP Phil Animal Taylor


Phil Taylor (21 September 1954 – 11 November 2015), better known as "Philthy Animal" Taylor or "Philthy" Phil Taylor was a professional drummer from Chesterfield, England. He was a former drummer in the British heavy metal band Motörhead from 1975–1984 and 1987-1992. The mark IV Motörhead line-up consisted of Lemmy, Philthy Animal Taylor and Fast Eddie Clarke.
source wikipedia

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Συνολικές προβολές σελίδας