Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2013

We wish you...

Prime minister A. Tsolakoglou: We wish you a merry Crisis
Vice president E. Tsoglanoglou: and a very happy new Fear

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Συνολικές προβολές σελίδας