Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2009

People are strange


ARTIST: The Doors
TITLE: People Are Strange
People are strange
when you're a stranger
Faces look ugly when you're alone
Women seem wicked
when you're unwanted
Streets are uneven
when you're down

When you're strange
Faces come out of the rain
When you're strange
No one remembers your name
When you're strange
When you're strange
When you're strange

People are strange
when you're a stranger
Faces look ugly
when you're alone
Women seem wicked
when you're unwanted
Streets are uneven
when you're down

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Συνολικές προβολές σελίδας