Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009

Δήμος Αθηναίων:Προστασία και διατήρηση υφισταμένου πρασίνου

Αρθρο 12

Προστασία και διατήρηση υφισταμένου πρασίνου

1. Ο Δήμος Αθηναίων προστατεύει και φροντίζει το υφιστάμενο δημόσιο πράσινο. Μεριμνά για τη διατήρηση σε καλή κατάσταση όλων των φυτικών ειδών και κάθε χώρου, ανεξάρτητα με το μέγεθός του.

2. Κάθε φυτοτεχνική εργασία, καθώς και κάθε εργασία συντήρησης του πρασίνου θα υλοποιείται με την ελάχιστη δυνατή επέμβαση στη φυσική βλάστηση και στην αστική φύση.

3. Ο Δήμος Αθηναίων οφείλει:

α) να σχεδιάζει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε ήδη υπάρχοντες χώρους πρασίνου και χώρους ανάπλασης,
β) να οργανώνει εκδηλώσεις για το πράσινο και να αναπτύσσει δραστηριότητες που στοχεύουν στην αύξηση του αριθμού και στην προστασία των ειδών της τοπικής χλωρίδας και πανίδας,
γ) να συνεργαζεται με τοπικούς Συλλόγους Προστασίας του Περιβάλλοντος και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις προκειμένου να εκπονήσει Τεύχος Οδηγιών για την προστασία της αττικής χλωρίδας και πανίδας,
δ) να ενεργοποιεί τη Δημοτική Αστυνομία για τη διαφύλαξη των χώρων πρασίνου.-->> το κείμενο από την εικόνα, εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Συνολικές προβολές σελίδας